fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leertuin

De Leertuin op De Wegwijzer

Wij willen dat ieder kind op eigen niveau kan werken. De kinderen die meer instructie nodig hebben, maar ook de kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Vaak lukt dat in de klas, maar soms ook niet. Voor deze kinderen hebben wij De Leertuin opgericht. Hierbij kijken wij naar de volgende punten:

  • naar aanleiding van de SIDI-R
  • kinderen die gediagnosticeerd meer- / hoogbegaafd zijn
  • kinderen die I en I+ scoren bij cito (rekenen, begrijpend lezen)
  • kinderen die onderpresteren
  • kinderen moeten gemotiveerd zijn om nieuwe dingen te leren.

Onder begeleiding van juf Karin Los wordt er met deze leerlingen op maandagmorgen gewerkt. Ieder schooljaar wordt er opnieuw gekeken of het van meerwaarde voor de leerling is om deel te nemen aan De Leertuin. 

De Kangoeroeklas

Met sprongen vooruit!
Ook in het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnostiseerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.

Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

  • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling. Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.
  • Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en wereldoriëntatie.
  • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.

Onze leerlingen bezoeken de Kangoeroeklas in Oud-Beijerland en Numansdorp.

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school van uw zoon/dochter.