fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schooltijden

Voor al onze groepen gelden de volgende schooltijden:

maandag 8.30 - 14.30
dinsdag 8.30 - 14.30
woensdag 8.30 - 12.30
donderdag 8.30 - 14.30
vrijdag 8.30 - 12.30

De eerste bel gaat om 8.25 uur. De kinderen verzamelen zich voor de ingang van de school bij hun eigen groep. Samen met de leekracht lopen zij naar binnen waar om 8:30 uur de lessen beginnen. Voor de kleuters geldt dat de deur om 8:15 open gaat.