fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en ouders is in het belang van de kinderen. Vanuit de wederzijdse betrokkenheid vragen wij (en ook de ouderraad en de medezeggenschapsraad) regelmatig hulp aan ouders. Wij rekenen graag op uw medewerking bij de diverse activiteiten op onze school. De ouders helpen onder verantwoordelijkheid van het team/directeur.