fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Externe deskundigen

Als school staan we niet alleen en we hebben dan ook regelmatig contact met verschillende instellingen over de begeleiding van leerlingen. Hierbij kunt u denken aan:

 • De schoolarts (afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD te Spijkenisse). De leerlingen van groep 2 en 7 krijgen een uitgebreid onderzoek door de schoolarts. Na het periodiek onderzoek bespreekt de schoolarts of verpleegkundige die gegevens van uw kind met de leerkracht en/of intern begeleider, die belangrijk zijn voor het functioneren op school.
 • Schoolmaatschappelijk werk (SMW). In overleg met de intern begeleider kan hiervan gebruik worden gemaakt. SMW is er voor adviezen, ondersteunende gesprekken en/of doorverwijzing naar andere instanties.
 • Logopedie
 • Jeugdteam Hoeksche Waard
 • Veilig Thuis
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Oud-Beijerland
 • Scholen voor voortgezet onderwijs
 • Psycholoog of orthopedagoog van verschillende instellingen
 • Leerplichtambtenaar
 • Huisarts