fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Team

Om onze visie te kunnen verwezenlijken functioneert en opereert De Wegwijzer als een lerende organisatie. Dit blijkt uit het gegeven dat collega’s nauw samenwerken. We gaan regelmatig kijken bij een collega in de klas. Zo leren we van elkaar en ontstaat er één doorgaande lijn in de school. Met een mooi woord wordt dit peer review genoemd. De leerkrachten op De Wegwijzer maken werk van hun vakmanschap en denken samen na over wat belangrijk is voor de kinderen en de school. Op De Wegwijzer stap je niet aparte klassen binnen, maar één school. De Wegwijzer heeft een goed kwaliteitssysteem. We volgen een jaarplanning waarin specifieke doelen voor het lopende schooljaar worden omschreven. De doelen die we onszelf stellen leiden we af uit de evaluatie van de vorige jaarplanning, de meerjarenplanning, de tevredenheidsenquêtes, het meest recente inspectierapport en onze zelfevaluaties. We houden dus niet alleen de vorderingen van de kinderen bij, maar evalueren ook enkele malen per jaar ook ons eigen handelen. Naar aanleiding daarvan stellen we plannen bij of op.