fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

OR Algemeen

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders. Ieder schooljaar zijn er ook vanuit het team twee afgevaardigden die zitting hebben in de ouderraad. Dit jaar zijn dat Evi Verbaas (leerkracht groep 2/3) en Leonie van Bommel (leerkracht groep 8 & groep 4/5). In samenwerking met het team organiseert de ouderraad diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten. Een aantal keer per jaar, meestal 1 keer in de 6 weken, komen de leden van de ouderraad bijeen om te vergaderen. In die vergaderingen worden de te organiseren activiteiten besproken en georganiseerde activiteiten geëvalueerd. 

De ouderraad bestaat uit de volgende ouders:
                                            
  Ouder van: Uit groep:
 Mirjam Gijlstra (gedeeld voorzitterschap)  Mare en Hanne   groep 7 en groep 5
 Patricia Vermeulen (gedeeld voorzitterschap)  Phiene  groep 5
 Bernadette Mourits  Stijn, Bram en Liz  groep 7, groep 5 en groep 3
 Arno Bruinenberg  Raymond  groep 5
 Marcella Verveer  Amy en Mason  groep 6 en groep 2
 Stephanie van Holland  Hayley en Vayen  groep 7 en groep 6
 Liesbeth Andeweg  Fenna  groep 3
 Simone Spruijt  Stein en Noor  groep 6 en groep 3