fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Wie zijn wij

De visie van De Wegwijzer

CBS De Wegwijzer biedt vanuit een open christelijke levenshouding kinderen een veilige, rijke, uitdagende en kwalitatief goede leeromgeving. Ons doel is het bieden van maximale ontwikkelingskansen voor elk kind, zowel op cognitief, creatief als sociaal-emotioneel gebied. Ons uitgangspunt is dat elk kind uniek en bijzonder is. Wij houden rekening met individuele verschillen. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele kinderen, waardoor ze zich bewust worden van hun eigen kwaliteiten en talenten. Daarnaast hechten we groot belang aan het stimuleren en aanleren van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces, samenwerken, zelfstandig werken, zorg en respect voor de ander en de omgeving en tolerantie. De sfeer op De Wegwijzer is open en veilig.

Visie op het onderwijs van De Wegwijzer

Het is onze overtuiging, dat ieder mens een unieke samenstelling van talenten met zich meedraagt en dat iedereen kwaliteiten heeft gekregen om die talenten te ontwikkelen. Dat verschil in talenten, competenties en capaciteiten maakt dat een school, in onze beleving, niet slechts op één manier kan en mag lesgeven. Een leerkracht zal, voor wie dat nodig heeft, moeten zoeken naar welke strategieën het beste werken voor een kind en hem onderwijzen op een manier die aansluit bij het kind.

Deze visie komt tot uiting in onze manier van instructie geven, ons onderwijsaanbod en in ons systeem van zelfstandig werken. Onze visie op kinderen en het onderwijs betekent ook dat we willen dat kinderen zichzelf waardevol en competent voelen. Een kind moet elke dag naar huis kunnen gaan met het gevoel: ”Ik heb het goed gedaan vandaag.” Daarom geven we instructie op verschillende niveaus, verwerken we op verschillende niveaus, zetten we geen rode strepen in het schrift, sluiten we aan bij wat een kind kan en hebben we positieve verwachtingen.