fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Passend onderwijs / SOP

Als school zijn we aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard 28.04 (SWV PPOHW 28.04). Het streven is om elk kind passend onderwijs dichtbij huis te bieden. Dit lukt echter niet altijd, want de basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend.

Onder basisondersteuning vallen onder andere dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid en gedragsproblemen. Bij extra ondersteuning wordt gedacht aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die weergegeven worden in de verschillende arrangementen zoals:

 • ADHD/ADD
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Hoogbegaafdheid
 • Lichamelijke beperking
 • ESM-slechthorendheid
 • Problemen met de fijne motoriek
 • Verstandelijke beperking
 • Syndroom van Down
 • NLD
 • ODD

Wanneer deze ondersteuning ontoereikend is, volgen wij het Ondersteuningsplan deel 2 hoofdstuk 5 bij handelingsbezorgdheid bij aanmelding van een leerling en hoofdstuk 6 bij handelingsverlegenheid. In beide gevallen wordt de Ondersteuningscommissie erbij betrokken.

Via onderstaande link kunt u ons School OndersteuningsProfiel (SOP) lezen, waarin wij uitleggen hoe passend onderwijs binnen ons school vorm wordt gegeven.