fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Om alle activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage van €25,- per kind. De jaarlijkse schoolreis en het schoolkamp staan hier los van. De activiteiten waar u aan kunt denken zijn sintviering, kerstviering, het zomerfeest enz.