fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Om alle activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage tussen de € 25,-  en € 30 per kind. De jaarlijkse schoolreis en het schoolkamp staan hier los van. De activiteiten waar u aan kunt denken zijn sintviering, kerstviering, het zomerfeest enz. Ook voor het schoolreisje wordt een apart bedrag gerekend. 

Vanaf schooljaar 2020-2021 zullen de kosten van de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje samengevoegd worden tot één bedrag.