fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar werken we aan

Dit schooljaar gaan we als team bewust aan de slag met de opbrengsten van taal en rekenen. Dit zien de kinderen en ouders terug in de volgende vormen:

Rekenen:

  • Vanaf groep 5 wordt in alle groepen opnieuw het tafeldiploma behaald. 

Taal:

  • In groep 3 is in het schooljaar 2019-2020 gestart met de KIM-versie van Veilig Leren Lezen.
  • Vanaf groep 4 is er gestart met de nieuwe taalmethode Taal actief. 
  • Na de herfstvakantie starten we door de hele school met tutorlezen.
  • Er zijn schoolbreed dagelijks vaste momenten ingepland voor stillezen en duolezen.