fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar werken we aan

Op deze pagina treft u de documenten die u meer vertellen over onze werkwijze. Beschrijven we in ons jaarverslag wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en beschrijven we in het jaarplan waar we ons in het komende schooljaar mee bezig gaan houden. 
 
Ouders van onze school worden middels de weekbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die er plaatsvinden op onze school.