fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze identiteit

De Wegwijzer is een open christelijke school. Dat wil zeggen, dat iedereen welkom is bij ons op school, ook kinderen uit niet kerkelijk gebonden gezinnen. Het spreekt voor zich dat we wel van iedereen vragen respect te hebben voor onze christelijke uitgangspunten. Alle kinderen worden geacht aan alle activiteiten, die de school op grond van haar identiteit ontplooit, mee te doen. Wij denken hierbij aan het godsdienstonderwijs, het gebed aan het begin en het einde van de dag, het zingen van christelijke liederen en de vieringen van christelijke feesten.

Daarnaast wordt de identiteit van de school bepaald door de volgende waarden:

  • Acceptatie: Ieder mens is anders, iedereen mag zijn wie hij is.
  • Respect: Ieder mens is vrij zijn eigen keuzes te maken.
  • Luisteren naar elkaar, elkaar de ruimte geven en je invoelen in de ander, zodat je echt kunt horen wat een ander zegt.
  • Veiligheid: De ruimte hebben om jezelf op jouw manier te ontwikkelen, op elk gebied.
  • Verantwoordelijkheid: Van jongs af aan je eigen keuzes maken en die verantwoorden.
  • Het bevorderen van zelfvertrouwen door gericht te zijn op succeservaringen.
  • Blijk geven van positieve verwachtingen.
  • Duidelijke regels en structuur geven het kader aan waarbinnen kinderen zich ontwikkelen. Ieder kind moet met plezier naar school kunnen gaan.