fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS De Wegwijzer
    Welkom op onze website

Welkom bij De Wegwijzer!

De weg naar een waarde(n)volle toekomst.

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Vanaf de vierde verjaardag vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de leerkrachten op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met grote zorgvuldigheid.

Scholen verschillen steeds meer in werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen soms moeilijk. Via onze website hopen wij u een beeld te kunnen geven van wie wij zijn. Bent u nieuwsgierig geworden? Dan kunt u altijd een afspraak maken met de directeur Linda Kind. U bent van harte welkom voor een rondleiding en een oriënterend gesprek.

Namens het team van De Wegwijzer,

Linda Kind-Heistek, directeur

Onze leerkrachten

Feitjes over CBS De Wegwijzer

116

Leerlingen
8

Leerkrachten
5

Groepen

Kinderwaard

Voor- tussen- en naschoolse opvang

Meer informatie

Snappet vanaf groep 4

Snappet is een digitaal onderwijsplatform waarmee de kinderen op een eigen chromebook de lesstof verwerken. Snappet is een adaptief onderwijsplatform. Dit betekent dat de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken.

Het doel van Snappet is om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren door een chromebook met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Dit is een vervanging voor de (werk-)boeken en sluit aan op de gebruikte lesmethode.

Hoe wij werken

In de groepen 4 t/m 8 werken wij met chromebooks. Deze gebruiken wij tijdens de lessen van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.

De leerkracht geeft tijdens de les een vaste instructie vanuit de methode. Dit wordt gedaan met behulp van het digibord en andere benodigde materialen. De verwerking (de opgaven) doen de leerlingen via de chromebook en niet meer in het schrift. De leerling ziet hierdoor meteen of hij/zij het goed of fout doet. De leerling kan de opdracht meteen verbeteren.

De leerkracht werkt met het Snappet dashboard, waar de voortgang direct bijgehouden kan worden hoe de leerlingen werken. De leerkracht kan hierdoor direct feedback geven op de opdrachten die er gemaakt worden.

Naast de basislessen werken de kinderen ook aan hun eigen leerdoelen, deze worden op niveau gegeven. Maak je een opgave goed, dan worden de volgende opdrachten lastiger. Vind je de opdrachten nog wat lastiger, dan worden de opdrachten weer wat makkelijker. Zo wisselen de opdrachten zich af.

Ondanks al het bovenstaande zijn we ons er ook van bewust dat schrijven heel belangrijk blijft. Zo blijven we bij het rekenen een rekenschriftje gebruikt om bewerkingen te noteren. Op deze manier houdt de leerkracht de controle of strategieën goed ingeslepen zijn. Bij spelling wordt er iedere dag een woordendictee gegeven op papier en twee keer per week een zinnendictee. Hierdoor willen we kinderen ook schrijvend leren hun spelling goed in beeld te houden.

 

Voordelen van Snappet

-  De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.

-  Meer individuele differentiatie mogelijk.

-  Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.

-  Meer tijd voor instructie, voorbereiding en remediëring door de snelle feedback van de

   tablet.

 

Wat kinderen zeggen over Snappet

‘Ik vind het werken op de chromebooks leuk, omdat je echt op je eigen niveau werkt’.

‘Het typen op de chromebook gaat sneller dan schrijven, dus ik kan meer oefenen. Ook zie ik het meteen als het fout is en dan kan ik het verbeteren’.

‘De juf ziet meteen hoe iedereen werkt en kan je meteen helpen in plaats van de volgende dag’.

‘Ik vind het werken op de chromebook fijn want van het schrijven krijg ik last van mijn hand en met de tablet maak ik meer opdrachten’. 

‘Ik vind de chromebooks leuk en handig, de lessen zijn ook leuker’.

‘Je hoeft niet meer te zoeken welke taak je nodig hebt, het staat voor je klaar en kan je sneller beginnen’.