fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

IB-er

De leerkracht doet ertoe op CBS de Wegwijzer en wordt in haar handelen ondersteund door de intern begeleider. We streven ernaar de speciale hulp aan leerlingen zoveel mogelijk binnen de groep te laten plaatsvinden. De intern begeleider begeleidt de leerkrachten met het bieden van zorg in de groep en ze draagt er zorg voor dat kinderen met speciale onderwijsbehoeften de leer-aanpassingen in een doorgaande lijn aangeboden krijgen door de school heen. Alle acties die hiervoor nodig zijn, zoals: contacten met externen (bijvoorbeeld Schoolmaatschappelijk werk en het samenwerkingsverband); groeps- en leerlingbespreking; evaluatie van product en proces; opstellen van begeleidingsplan of ontwikkelingsperspectief, horen bij de werkzaamheden van de intern begeleider.

De intern begeleider, Leonie van de Lavoir, is wekelijks op maandag en donderdagochtend aanwezig.